Visa ngắn hạn (ví dụ: thương mại ngắn hạn…)

Visa ngắn hạn (ví dụ: thương mại ngắn hạn…)

HỒ SƠ LÀM VISA NHẬT BẢN Visa ngắn hạn (ví dụ: thương mại ngắn hạn…) + Tham dự hội nghị            + Thương mại ( liên hệ công tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, dịch vụ hậu mãi, quảng cáo, điều tra thị trường) (Tài liệu...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm