Bảng lệ phí Visa Nhật Bản

Bảng lệ phí Visa Nhật Bản

BẢNG LỆ PHÍ VISA Hiệu lực từ 1 tháng 4 năm 2017 Đơn vị: VNĐ VISA NHẬP CẢNH MỘT LẦN Chung cho các trường hợp (Kể cả công dân Việt Nam) 610.000 Công dân Ấn Độ 170.000 Công dân Iran 1020.000 VISA QUÁ CẢNH Chung cho các trường hợp (Kể cả...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm