Hai đơn hàng kỹ sư xây dựng tháng 3/2019: Lương trên 40 triệu

Hai đơn hàng kỹ sư xây dựng tháng 3/2019: Lương trên 40 triệu

Công ty BATIMEX thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng đi Nhật Bản làm việc cho 2 đơn hàng thi tuyển trong tháng 03/2019. Đây đều là các đơn hàng tốt, thuộc công ty lớn do đó mà mức lương hàng tháng của các kỹ sư rất cao (trên 40 triệu),...

Bài viết được quan tâm