Tag Archives: senpai

Định nghĩa của từ Senpai trong lĩnh vực xuất khẩu lao động Nhật Bản

Khi tham gia xuất khẩu lao động Nhật chắc hẳn không ít lần các bạn được nghe thấy từ Senpai nhất là khi gặp các cán bộ tư vấn, tư vấn chi tiết về đơn hàng mà bạn chuẩn bị tham gia. Vậy Senpai là gì? Senpai giúp ích được …

Read More »