Nhật Bản tiến hành ra quân truy quét lao động bất hợp pháp

Nhật Bản tiến hành ra quân truy quét lao động bất hợp pháp

Trong những ngày đầu của tháng 6/2017. Tại các vùng cả miền Bắc lẫn miền Nam Nhật Bản có nhiều lao động nước ngoài làm việc sinh sống, các cơ quan cảnh sát liên ngành Nhật Bản bất ngờ triển khai truy quét lao động bất hợp pháp...

Bài viết được quan tâm