Đơn hàng 1 đi Nhật 1 năm tháng 10/2019 cho nam và nữ

Đơn hàng 1 đi Nhật 1 năm tháng 10/2019 cho nam và nữ

Thông báo 2 đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản hợp đồng 1 năm dành cho nam và nữ thi tuyển trong tháng 10/2019 tại công ty BATIMEX. Đây đều là các đơn hàng làm trong công xưởng thực phẩm, đã có lao động Việt Nam làm việc với mức...

Bài viết được quan tâm