Đẩy mạnh hợp tác đưa lao động đi Nhật làm việc

Đẩy mạnh hợp tác đưa lao động đi Nhật làm việc

Trong năm 2015, nước ta đã đưa được hơn 27.000 lao động đi làm việc tại Nhật Bản (chiếm 23,23% tổng số lao động đi xuất khẩu lao động của năm và tăng 136,6% so với năm 2014). Công tác đưa lao động sang thị trường Nhật Bản trong...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm