Giáo dục ở Nhật Bản – Cách dạy làm người

Giáo dục ở Nhật Bản – Cách dạy làm người

Peter Frankl một nhà toán học người Do Thái sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã phải thét lên rằng ông vô cùng ngưỡng mộ người Nhật và cách giáo dục của họ. Trẻ em  ở Nhật Bản được cha mẹ giáo dục dạy bảo...

Nhật Bản miễn học phí giáo dục với bậc mầm non

Nhật Bản miễn học phí giáo dục với bậc mầm non

Chính sách này sẽ được áp dụng kể từ 10/2019 nhằm ngăn chặn tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh, khuyến khích phụ nữ tham gia lực lượng lao động. Hôm thứ sáu, Nhật Bản ban hành luật miễn học phí cho giáo dục mầm non và sẽ có hiệu...

Xem thêm
Giáo dục ở Nhật Bản – Cách dạy làm người

Giáo dục ở Nhật Bản – Cách dạy làm người

Peter Frankl một nhà toán học người Do Thái sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã phải thét lên rằng ông vô cùng ngưỡng mộ người Nhật và cách giáo dục của họ. Trẻ em  ở Nhật Bản được cha mẹ giáo dục dạy bảo...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm