Đơn hàng 1 năm chế biến thủy sản dành cho nam

Đơn hàng 1 năm chế biến thủy sản dành cho nam

Công ty cổ phần Batimex  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên (Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 nữ chế biến thực phẩm...

Xem thêm
Đơn hàng thực phẩm 1 năm dành cho nữ

Đơn hàng thực phẩm 1 năm dành cho nữ

Công ty cổ phần Batimex  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên (Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 nữ chế biến thực phẩm...

Xem thêm
Tuyển 06 nữ trồng dâu tây trong nhà kính tại Hokkaido

Tuyển 06 nữ trồng dâu tây trong nhà kính tại Hokkaido

Công ty cổ phần Batimex  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên. Chúng tôi đang cần tuyển 06 nữ đi trồng cà chua trong nhà kính ở Hokkaido Nhật Bản theo...

Xem thêm
Tuyên 04 nam chăn nuôi bồ sữa tại Chiba

Tuyên 04 nam chăn nuôi bồ sữa tại Chiba

Công ty cổ phần Batimex  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 04 nam chăn nuôi bò sữa tại...

Xem thêm
Tuyển 06 nam chế biến thực phẩm tại Tokyo

Tuyển 06 nam chế biến thực phẩm tại Tokyo

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 nam chế biến thực...

Xem thêm
Tuyển 06 nam chống thấm trần nhà tại Tokyo

Tuyển 06 nam chống thấm trần nhà tại Tokyo

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động). Chúng tôi đang cần tuyển 06 nam làm chống thấm trần nhà tại...

Xem thêm
Tuyển 18 nữ làm may tại Aomori Nhật Bản

Tuyển 18 nữ làm may tại Aomori Nhật Bản

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 18 nữ làm may tại...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm