Tag Archives: khám sức khỏe xuất khẩu lao động

Khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động hết bao nhiêu? khám những gì?

Để tham gia chương trình xuất khẩu lao động đặc biệt là xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, người lao động bắt buộc phải đi khám sức khỏe tổng quát. Chính vì vậy mà người lao động có rất nhiều cầu hỏi xoay quanh vấn đề khám sức khỏe. …

Read More »