Thông báo tuyển 18 nữ làm côm hộp tại tỉnh Miyagi Nhật Bản

Thông báo tuyển 18 nữ làm côm hộp tại tỉnh Miyagi Nhật Bản

Làm cơm hộp nói riêng và ngành chế biến thực phẩm nói chung là một trong những ngành nghề xuất khẩu lao động Nhật Bản rất phổ biến hiện nay. Đơn hàng xuất khẩu Nhật Bản làm cơm hộp có đặc thù công việc nhẹ nhàng, thu nhập hàng...

Bài viết được quan tâm