Hướng dẫn đọc, viết, phát âm chữ Katakana

26/04/2015

Khi mới bắt đầu học tiếng Nhật, các bạn thường có câu hỏi chung tại sao Tiếng Nhật có nhiều bộ chữ quá, đã có chữ Hiragana rồi mà vẫn phải học chữ Katakana. Tuy nhiên mỗi bộ chữ đều có một chức năng khác nhau. Chúng tôi xin giải thích rằng, chữ Hitakana là chữ viết người Nhật hay dùng, khi trẻ em Nhật Bản học tiếng phải học bộ chữ này trước và tiếp theo học thêm bộ chữ Katakana. Chữ Katakana dùng để phiên âm tiếng nước ngoài, các trường hợp còn lại thì sử dụng chữ Hitagana.

Chữ Katakana cũng có đầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường âm, các bạn chỉ cần dùng “―” phía sau chữ cần kéo dài âm là được.

Để học được tiếng Nhật, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết.

Cách đọc Katakana – Phát âm chữ Katakana

Việc đầu tiên tiên, chúng ta phải nghe đọc toàn bộ bảng chữ Katakana và tập đọc theo sao cho chuẩn âm.

Cách phát âm 1:

a          i        u         e      オo
ka        ki       ku        ke       ko
sa        shi      su      セse       so
ta        chi      tsu      te       to
na        ni       nu      ne      no
ha        hi       fu      he       ho
ma      mi      mu     me      mo
ya                          yu                        yo
ra         ri        ru       re      ro
wa                                                              o
                                                                         

Cách phát âm 2:

ga        gi       gu      ge      ge
za         ji        zu       ze      zo
da         ij       zu      de       do
ba        bi       bu      be       bo
pa        pi       pu    pe       po

Học viết chữ Katakana

Cách viết:

キャkya     キュkyu      キョkyo
シャsha      シュshu      ショsho
チャcha      チュchu      チョcho
ニャnya      ニュnyu      ニョnyo
ヒャhya      ヒュhyu      ヒョhyo
ミャmya      ミュmyu     ミョmyo
リャrya        リュryu       リョryo
ギャgya       ギュgyu      ギョgyo
ジャja         ジュju         ジョjo
ビャbya      ビュbyu      ビョbyo
ピャpya      ピュpyu      ピョpyo

Hướng dẫn đọc, viết, phát âm chữ Katakana
0 / 0
Lượt đánh giá bài viết

Bình luận

Nhập bình luận của bạn

Bài viết cùng chuyên mục