Tổng 66 ngành nghề xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Tổng 66 ngành nghề xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Theo đánh giá của Tổ chức JITCO, so với các nước, lao động Việt Nam đã phát huy có hiệu quả chương trình tu nghiệp. Sau khi về nước, phần lớn số này đã trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thực tế cũng chứng minh, so với...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm