Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ con tại Yumaguchi

Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ con tại Yumaguchi

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật  làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ...

Xem thêm
Tuyển 09 nam làm sơn xây dựng tại Tokyo Nhật Bản

Tuyển 09 nam làm sơn xây dựng tại Tokyo Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 09 nam làm sơn xây...

Xem thêm
Tuyển 03 nữ làm trang trí nội thất tại Tokyo

Tuyển 03 nữ làm trang trí nội thất tại Tokyo

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam Đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 03 nữ làm trang trí...

Xem thêm
Tuyển 06 nam làm sơn xây dựng tại tỉnh Toyama

Tuyển 06 nam làm sơn xây dựng tại tỉnh Toyama

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 nam làm sơn xây...

Xem thêm
Tuyển 10 nữ dập kim loại tại Shizuoka

Tuyển 10 nữ dập kim loại tại Shizuoka

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng  Đi Nhật làm việc. Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Shizuoka . Công việc cụ thể : Dập kim loại. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 10 người   TUYỂN CHỌN...

Xem thêm
Tuyển 18 Nam Làm Mộc Tại Tỉnh Hiroshima – Nhật Bản

Tuyển 18 Nam Làm Mộc Tại Tỉnh Hiroshima – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng Đi Nhật làm mộc. Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Hiroshima . Công việc cụ thể : Mộc xây dựng. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 18 người 1.NỘI DUNG...

Xem thêm
Tuyển 15 Nữ Làm May Tại Tỉnh Fukui – Nhật Bản

Tuyển 15 Nữ Làm May Tại Tỉnh Fukui – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đi Nhật làm việc. Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Fukui . Công việc cụ thể : May mặc. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 15 người 1.NỘI DUNG TUYỂN CHỌN...

Xem thêm
Tuyển 9 Nam Làm Xây Dựng Tại Kagoshima – Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Làm Xây Dựng Tại Kagoshima – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đi Nhật. Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Kagoshima . Công việc cụ thể : Buộc sắt xây dựng. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 9 người TUYỂN CHỌN 9 NAM...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm