Đơn hàng dập kim loại tuyển 06 nam thi tuyển tháng 11/2017

Đơn hàng dập kim loại tuyển 06 nam thi tuyển tháng 11/2017

Dập kim loại là đơn hàng thuộc nhóm ngành cơ khí và đây là đơn hàng lao động tham gia sẽ làm việc trong công xưởng. Hầu hết các đơn hàng làm việc trong công xưởng sẽ rất ổn định về thời gian làm việc cũng như giờ làm thêm tăng...

Bài viết được quan tâm