Cần tuyển 03 Nữ chăn nuôi trong trang trại bò sữa

Cần tuyển 03 Nữ chăn nuôi trong trang trại bò sữa

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản .Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Hokkaido . Công việc  cụ thể : Làm trang trại chăn nuôi bò sữa. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 9 người 1....

Xem thêm
Tuyển 9 Nam Nuôi Sò Tại Hokkaido – Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Nuôi Sò Tại Hokkaido – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản .Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Hokkaido . Công việc  cụ thể : Nuôi sò. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 9 người   TUYỂN CHỌN 9 NAM LÀM...

Xem thêm
Tuyển 27 Nam Làm Xây Dựng Tại Yamagata – Nhật Bản

Tuyển 27 Nam Làm Xây Dựng Tại Yamagata – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Yamagata . Công việc cụ thể :Lắp đặt giàn giáo. Thời gian làm: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 27  người   TUYỂN CHỌN...

Xem thêm
Tuyển 6 Nữ Làm Nông Nghiệp Tại Mie – Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ Làm Nông Nghiệp Tại Mie – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Mie. Công việc cụ thể : Thu hái chè. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 6  người TUYỂN CHỌN 6 NỮ LÀM...

Xem thêm
Tuyển 9 Nam Làm Xây Dựng Tại Yamagata – Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Làm Xây Dựng Tại Yamagata – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Yamagata và các vùng lân cân. Công việc cụ thể: Lát nền bê tong mặt đường, càng biển. Thời gian làm việc: 3 năm. Số...

Xem thêm
Tuyển 3 Nữ Trồng Dâu Tây Tại Chiba- Nhật Bản

Tuyển 3 Nữ Trồng Dâu Tây Tại Chiba- Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Chiba. Công việc cụ thể : Trồng dâu tây. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 3  người TUYỂN CHỌN 3 NỮ...

Xem thêm
Tuyển 6 Nam Xây Dựng Tại Fukuoka- Nhật Bản

Tuyển 6 Nam Xây Dựng Tại Fukuoka- Nhật Bản

Xuất khẩu lao động  theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Fukuoka. Công việc cụ thể : Khoan giếng. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 6  người TUYỂN CHỌN 6 NAM XÂY...

Xem thêm
Tuyển 6 Nam Thợ Hàn Tại Fukuoka Nhật Bản

Tuyển 6 Nam Thợ Hàn Tại Fukuoka Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Fukuoka. Công việc cụ thể : Hàn. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 6  người TUYỂN CHỌN 6 NAM THỢ HÀN...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm