Tuyển 6 Nam Làm Xây Dựng Tại Saitama Nhật Bản

Tuyển 6 Nam Làm Xây Dựng Tại Saitama Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển Tuyển 6 Nam Làm Xây...

Xem thêm
Tuyển 9 Nam Làm Cơ Khí Tại Kanagawa – Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Làm Cơ Khí Tại Kanagawa – Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển   09 Nam Làm Cơ Khí...

Xem thêm
Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ con tại Yumaguchi

Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ con tại Yumaguchi

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật  làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm