Tuyển 15 Nữ Làm May Tại Tỉnh Fukui – Nhật Bản

Tuyển 15 Nữ Làm May Tại Tỉnh Fukui – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đi Nhật làm việc. Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Fukui . Công việc cụ thể : May mặc. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 15 người 1.NỘI DUNG TUYỂN CHỌN...

Xem thêm
Tuyển 9 Nam Làm Xây Dựng Tại Kagoshima – Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Làm Xây Dựng Tại Kagoshima – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đi Nhật. Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Kagoshima . Công việc cụ thể : Buộc sắt xây dựng. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 9 người TUYỂN CHỌN 9 NAM...

Xem thêm
Cần tuyển 03 Nữ chăn nuôi trong trang trại bò sữa

Cần tuyển 03 Nữ chăn nuôi trong trang trại bò sữa

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản .Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Hokkaido . Công việc  cụ thể : Làm trang trại chăn nuôi bò sữa. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 9 người 1....

Xem thêm
Tuyển 9 Nam Nuôi Sò Tại Hokkaido – Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Nuôi Sò Tại Hokkaido – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản .Nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Hokkaido . Công việc  cụ thể : Nuôi sò. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 9 người   TUYỂN CHỌN 9 NAM LÀM...

Xem thêm
Tuyển 27 Nam Làm Xây Dựng Tại Yamagata – Nhật Bản

Tuyển 27 Nam Làm Xây Dựng Tại Yamagata – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Yamagata . Công việc cụ thể :Lắp đặt giàn giáo. Thời gian làm: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 27  người   TUYỂN CHỌN...

Xem thêm
Tuyển 6 Nữ Làm Nông Nghiệp Tại Mie – Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ Làm Nông Nghiệp Tại Mie – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Mie. Công việc cụ thể : Thu hái chè. Thời gian làm việc: 3 năm. Số lượng tuyển dụng: 6  người TUYỂN CHỌN 6 NỮ LÀM...

Xem thêm
Tuyển 9 Nam Làm Xây Dựng Tại Yamagata – Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Làm Xây Dựng Tại Yamagata – Nhật Bản

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh-Tỉnh Yamagata và các vùng lân cân. Công việc cụ thể: Lát nền bê tong mặt đường, càng biển. Thời gian làm việc: 3 năm. Số...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm