Tuyển 9 Nam Làm Cơ Khí Tại Kanagawa – Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Làm Cơ Khí Tại Kanagawa – Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển   09 Nam Làm Cơ Khí...

Xem thêm
Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ con tại Yumaguchi

Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ con tại Yumaguchi

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật  làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ...

Xem thêm
Tuyển 09 nam làm sơn xây dựng tại Tokyo Nhật Bản

Tuyển 09 nam làm sơn xây dựng tại Tokyo Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 09 nam làm sơn xây...

Xem thêm
Tuyển 03 nữ làm trang trí nội thất tại Tokyo

Tuyển 03 nữ làm trang trí nội thất tại Tokyo

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam Đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 03 nữ làm trang trí...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm