Tuyển 07 nam sản xuất ép nhựa tại Aichi Nhật Bản

Tuyển 07 nam sản xuất ép nhựa tại Aichi Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 07 nam sản xuất ép...

Xem thêm
Tuyển 06 nữ trồng rau tại Hokkaido Nhật Bản

Tuyển 06 nữ trồng rau tại Hokkaido Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 03 nam đi làm in ấn...

Xem thêm
Tuyển 03 nam đi làm in ấn tại tinh Saitama Nhật Bản

Tuyển 03 nam đi làm in ấn tại tinh Saitama Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 03 nam đi làm in ấn...

Xem thêm
Tuyển 12 nữ trồng nấm tại Hokkaido

Tuyển 12 nữ trồng nấm tại Hokkaido

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 12 Nữ trồng nấm...

Xem thêm
Thông báo tuyển 15 Nữ may mặc Fukui tháng 04/2015

Thông báo tuyển 15 Nữ may mặc Fukui tháng 04/2015

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 15 Nữ may mặc tại...

Xem thêm
Tuyển 09 Nam xây dựng , giàn giáo Tokyo tháng 04/2015

Tuyển 09 Nam xây dựng , giàn giáo Tokyo tháng 04/2015

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 09 Nam xây dựng , giàn...

Xem thêm
Tuyển 09 nữ làm may mặc tháng 4-2015

Tuyển 09 nữ làm may mặc tháng 4-2015

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển Tuyển 09 nữ làm may...

Xem thêm
Tuyển 6 Nam Làm Xây Dựng Tại Saitama Nhật Bản

Tuyển 6 Nam Làm Xây Dựng Tại Saitama Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển Tuyển 6 Nam Làm Xây...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm