Tuyển 09 nam làm thợ buộc sắt xây dựng tại Shizuoka

Tuyển 09 nam làm thợ buộc sắt xây dựng tại Shizuoka

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 09 Nam làm buộc sắt...

Xem thêm
Tuyển 06 nam đúc nhựa tại Ibaraki Nhật Bản

Tuyển 06 nam đúc nhựa tại Ibaraki Nhật Bản

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 Nam làm vườn tại...

Xem thêm
Tuyển 06 nữ làm vườn tại Aichi Nhật Bản

Tuyển 06 nữ làm vườn tại Aichi Nhật Bản

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 Nữ làm vườn tại...

Xem thêm
Tuyển 06 nam trồng và thu hoạch cà chua tại Aich

Tuyển 06 nam trồng và thu hoạch cà chua tại Aich

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 nam trồng và thu...

Xem thêm
Tuyển 12 nữ làm may mặc tại Iwate

Tuyển 12 nữ làm may mặc tại Iwate

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển công nhân may làm việc...

Xem thêm
Tuyển 24 Nam thi công lắp đặt giàn giáo tại Yamagata

Tuyển 24 Nam thi công lắp đặt giàn giáo tại Yamagata

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 24 Nam thi công lắp...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm