Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản mới nhất 2018 – Đa dạng ngành nghề

Chuyên mục đăng tin các đơn hàng xuất khẩu Nhật Bản mới nhất. Hãy cập nhật thường xuyên để  có thể lựa chọn cho mình một đơn hàng thích hợp khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 36 Nam Và Nữ Chế Biến Thực Phẩm 1 Năm Tại Hiroshima – Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển  36 Nam và Nữ Làm …

Read More »

Tuyển 9 Nam Làm Cơ Khí Tại Kanagawa – Nhật Bản

dâdâdâđa

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển   09 Nam Làm Cơ Khí …

Read More »

Tuyển 60 Nữ làm lắp ráp điện tử tại Aichi Nhật Bản tháng 3/2015

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển  60 Nữ làm lắp ráp điện …

Read More »

Tuyển 09 nam làm đúc sáp khuôn tại Yamagata Nhật Bản tháng 3/2015

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam  đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 09  nam làm đúc …

Read More »

Tuyển 03 Nữ chăn nuôi bò sữa và 06 Nam thủy sản đi làm việc tại Hokkaido Nhật Bản

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật  làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Hiện nay chúng tôi đang cần tuyển 03 nữ …

Read More »

Tuyển 09 Nữ May quần áo trẻ con tại Yumaguchi

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật  làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần Tuyển 09 Nữ May quần áo …

Read More »

Tuyển 15 Nam thi công nội thất tại Gifu và Osaka lương cao

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 15 15 Nam …

Read More »

Tuyển 15 TTS nữ làm may tại tỉnh Fukui nhật Bản tháng 2/2015

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 15 TTS nữ …

Read More »

Tuyển 09 nam làm sơn xây dựng tại Tokyo Nhật Bản

Công ty cổ phần  Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 09 nam làm …

Read More »

Tuyển 03 nữ làm trang trí nội thất tại Tokyo

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam Đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 03 nữ làm …

Read More »