Nhật Bản đang “xuất khẩu” giảm phát

Nhật Bản đang “xuất khẩu” giảm phát

Đồng Yen giảm khiến cho  Nhật Bản gián tiếp xuất khẩu giảm phát sang cả khu vực… Xuất khẩu lao động Nhật Bản Việc Ngân hàng Trung ương Nhật liên tục hạ giá đồng yên để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kích thích tiêu dùng...

Nhật Bản đang “xuất khẩu” giảm phát

Nhật Bản đang “xuất khẩu” giảm phát

Đồng Yen giảm khiến cho  Nhật Bản gián tiếp xuất khẩu giảm phát sang cả khu vực… Xuất khẩu lao động Nhật Bản Việc Ngân hàng Trung ương Nhật liên tục hạ giá đồng yên để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kích thích tiêu dùng...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm