Đơn hàng đi Nhật tháng 1/2018 – Đơn hàng BATIMEX

Đơn hàng đi Nhật tháng 1/2018 – Đơn hàng BATIMEX

Mặc dù chỉ còn chưa đầy 01 tháng nữa là cả nước ta sẽ bắt đầu chào đón tết âm lịch. Tuy nhiên tại BATIMEX, các đơn hàng tuyển lao động đi Nhật Bản làm việc vẫn không hề hạ nhiệt. Thời điểm cuối năm chúng tôi liên tiếp...

Đơn hàng đi Nhật tháng 1/2018 – Đơn hàng BATIMEX

Đơn hàng đi Nhật tháng 1/2018 – Đơn hàng BATIMEX

Mặc dù chỉ còn chưa đầy 01 tháng nữa là cả nước ta sẽ bắt đầu chào đón tết âm lịch. Tuy nhiên tại BATIMEX, các đơn hàng tuyển lao động đi Nhật Bản làm việc vẫn không hề hạ nhiệt. Thời điểm cuối năm chúng tôi liên tiếp...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm