Hàn Quốc ngừng tuyển lao động Việt Nam

Hàn Quốc ngừng tuyển lao động Việt Nam

  Do không cải thiện được tình trạng lao động bỏ trốn, Việt Nam không được Hàn Quốc phân bổ hạn ngạch tuyển dụng lao động năm 2013 “Do chúng ta chưa cải thiện được tình trạng lao động bỏ...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm